Metóda 141 FM5 BW polohy PF a FW poloha PF

Metóda 141 Prípravný kurz pre úradnú skúšku oblúkového zvárania volfrámovou elektródou v inertnom plyne TIG/WIG

Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele
Dĺžka kurzu: 4 týždne, Cena: 780 € s DPH

Obsah kurzu:

 • teoretická časť : opakovanie poznatkov z absolvovaného zákl. kurzu Z – T Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • normy a predpisy STN EN ISO 9606-1,  ISO 6520,  ISO 5817
 • praktická časť  :nácvik zvárania v príslušných polohách

Cieľ kurzu /rozsah oprávnenia/:

Schopnosť zvárať  elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou v príslušnej polohe zvárania podľa ISO 6947.

Druh dokladu:
Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača podľa STN EN ISO 9606-1

Predpoklady: 

 • platný zváračský preukaz podľa STN 05 07 05
 • absolvovaný  základný kurz  zvárania kurzu  Z – T Základný kurz zvárania elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • vek > 18 r.

Zariadenie:
Zabezpečené, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice.

Pri Metóde 141 FM5 ponúkame aj polohy: BW (tupý zvar) polohy PH, PC a FW (kútový zvar) poloha PH

Polohy zvárania:

BW/tupý zvar/ poloha PF/  a  FW/kútový zvar/poloha PF/

Druh materiálu:                                                                                                                           

On-line rezervácia kurzu

Vyhľadávanie

Termín začiatku kurzu

Termín konania skúšky

Adults:

Children:


 

 

Hľadám...
Zadajte svoje údaje

0

Zhrnutie objednávky

Ďakujeme za Vašu rezerváciu. Pošleme Vám e-mail s potvrdením.

Termín začiatku kurzu - Zmeniť
Termín konania skúšky - Zmeniť
Kurzy: - Zmeniť
Cena základného kurzu:
Druh materiálu: -
Coupon discount amount:

Celková cena za kurz:

Budeme Vás kontaktovať!There is no active payment gateways. Please activate at least one payment gateway in HBook settings (Hbook > Payment).

Spracovávanie...

Metóda 141 Prípravný kurz pre úradnú skúšku oblúkového zvárania volfrámovou elektródou v inertnom plyne TIG/WIG

Ocele odolné voči tečeniu  3,75 % ≤ Cr ≤ 12%
Dĺžka kurzu: 4 týždne, Cena: 696 € s DPH

Obsah kurzu:

 • teoretická časť : opakovanie poznatkov z absolvovaného zákl. kurzu Z – T Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • normy a predpisy STN EN ISO 9606-1,  ISO 6520,  ISO 5817
 • praktická časť  :nácvik zvárania v príslušných polohách

Cieľ kurzu /rozsah oprávnenia/:

Schopnosť zvárať  elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou v príslušnej polohe zvárania podľa ISO 6947.

Druh dokladu:
Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača podľa STN EN ISO 9606-1

Predpoklady: 

 • platný zváračský preukaz podľa STN 05 07 05
 • absolvovaný  základný kurz  zvárania kurzu  Z – T Základný kurz zvárania elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • vek > 18 r.

Zariadenie:
Zabezpečené, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice.

Pri Metóde 141 FM4 ponúkame aj polohy: BW (tupý zvar) polohy PH, PC a FW (kútový zvar) poloha PH

Polohy zvárania:

BW/tupý zvar/ poloha PF/  a  FW/kútový zvar/poloha PF/

Druh materiálu:                                                                                                                           

On-line rezervácia kurzu

Vyhľadávanie

Termín začiatku kurzu

Termín konania skúšky

Adults:

Children:


 

 

Hľadám...
Zadajte svoje údaje

0

Zhrnutie objednávky

Ďakujeme za Vašu rezerváciu. Pošleme Vám e-mail s potvrdením.

Termín začiatku kurzu - Zmeniť
Termín konania skúšky - Zmeniť
Kurzy: - Zmeniť
Cena základného kurzu:
Druh materiálu: -
Coupon discount amount:

Celková cena za kurz:

Budeme Vás kontaktovať!There is no active payment gateways. Please activate at least one payment gateway in HBook settings (Hbook > Payment).

Spracovávanie...

Metóda 141 Prípravný kurz pre úradnú skúšku oblúkového zvárania volfrámovou elektródou v inertnom plyne TIG/WIG

Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele
Dĺžka kurzu: 5 týždňov, Cena: 900 € s DPH

Obsah kurzu:

 • teoretická časť : opakovanie poznatkov z absolvovaného zákl. kurzu Z – T Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • normy a predpisy STN EN ISO 9606-1,  ISO 6520,  ISO 5817
 • praktická časť  :nácvik zvárania v príslušných polohách

Cieľ kurzu /rozsah oprávnenia/:

Schopnosť zvárať  elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou v príslušnej polohe zvárania podľa ISO 6947.

Druh dokladu:
Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača podľa STN EN ISO 9606-1

Predpoklady: 

 • platný zváračský preukaz podľa STN 05 07 05
 • absolvovaný  základný kurz  zvárania kurzu  Z – T Základný kurz zvárania elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • vek > 18 r.

Zariadenie:
Zabezpečené, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice.

Pri Metóde 141 FM5 ponúkame aj polohy: BW (tupý zvar) poloha PF a FW (kútový zvar) poloha PF

Polohy zvárania:

BW /tupý zvar/ polohy PH,PC /       a     FW/kútový zvar/ poloha PH

           

 

Druh materiálu:                                                                                                                           

Vyhľadávanie

Termín začiatku kurzu

Termín konania skúšky

Adults:

Children:


 

 

Hľadám...
Zadajte svoje údaje

0

Zhrnutie objednávky

Ďakujeme za Vašu rezerváciu. Pošleme Vám e-mail s potvrdením.

Termín začiatku kurzu - Zmeniť
Termín konania skúšky - Zmeniť
Kurzy: - Zmeniť
Cena základného kurzu:
Druh materiálu: -
Coupon discount amount:

Celková cena za kurz:

Budeme Vás kontaktovať!There is no active payment gateways. Please activate at least one payment gateway in HBook settings (Hbook > Payment).

Spracovávanie...

Metóda 141 Prípravný kurz pre úradnú skúšku oblúkového zvárania volfrámovou elektródou v inertnom plyne TIG/WIG

Ocele odolné voči tečeniu  3,75 % ≤ Cr ≤ 12%
Dĺžka kurzu: 5 týždňov, Cena: 816 € s DPH

Obsah kurzu:

 • teoretická časť : opakovanie poznatkov z absolvovaného zákl. kurzu Z – T Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • normy a predpisy STN EN ISO 9606-1,  ISO 6520,  ISO 5817
 • praktická časť  :nácvik zvárania v príslušných polohách

Cieľ kurzu /rozsah oprávnenia/:

Schopnosť zvárať  elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou v príslušnej polohe zvárania podľa ISO 6947.

Druh dokladu:
Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača podľa STN EN ISO 9606-1

Predpoklady: 

 • platný zváračský preukaz podľa STN 05 07 05
 • absolvovaný  základný kurz  zvárania kurzu  Z – T Základný kurz zvárania elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • vek > 18 r.

Zariadenie:
Zabezpečené, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice.

Pri Metóde 141 FM4 ponúkame aj polohy: BW (tupý zvar) poloha PF a FW (kútový zvar) poloha PF

Polohy zvárania:

BW /tupý zvar/ polohy PH,PC /       a     FW/kútový zvar/ poloha PH

           

 

Druh materiálu:                                                                                                                           

Vyhľadávanie

Termín začiatku kurzu

Termín konania skúšky

Adults:

Children:


 

 

Hľadám...
Zadajte svoje údaje

0

Zhrnutie objednávky

Ďakujeme za Vašu rezerváciu. Pošleme Vám e-mail s potvrdením.

Termín začiatku kurzu - Zmeniť
Termín konania skúšky - Zmeniť
Kurzy: - Zmeniť
Cena základného kurzu:
Druh materiálu: -
Coupon discount amount:

Celková cena za kurz:

Budeme Vás kontaktovať!There is no active payment gateways. Please activate at least one payment gateway in HBook settings (Hbook > Payment).

Spracovávanie...