Metóda 141 (23)

Metóda 141 Prípravný kurz pre úradnú skúšku oblúkového zvárania volfrámovou elektródou v inertnom plyne TIG/WIG

23 Hliník a jeho zliatiny

Dĺžka kurzu: 20 dní, Cena: 1 188 € s DPH

Obsah kurzu:

 • teoretická časť : opakovanie poznatkov z absolvovaného zákl. kurzu  ZK 141 (Z – T) Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • normy a predpisy STN EN ISO 9606-2,  ISO 6520,  ISO 5817
 • praktická časť  :nácvik zvárania v príslušných polohách

Cieľ kurzu /rozsah oprávnenia/:

Schopnosť zvárať  elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou v príslušnej polohe zvárania podľa ISO 6947.

Druh dokladu:
Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača podľa STN EN ISO 9606-2

Predpoklady: 

 • platný zváračský preukaz podľa STN 05 07 05
 • absolvovaný  základný kurz  zvárania kurzu  ZK 141 – 23 (Z – T) Základný kurz zvárania elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • vek > 18 r.

Pracovisko pre praktický výcvik:
Vybavené zariadením pre každú metódu zvárania, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice v zmysle normy STN 05 0601 bod 7.

Skúšobné polohy zvárania:
BW/tupý zvar/ poloha PF/  a  FW/kútový zvar/poloha PF/

Druh materiálu:                                                                                                                           

 • 23            Hliník a jeho zliatiny                                                       1 188€ s DPH

Skúšobné polohy zvárania:
BW /tupý zvar/ polohy PH,PC /       a     FW/kútový zvar/ poloha PH

           

 

Druh materiálu:                                                                                                                           

 • 23            Hliník a jeho zliatiny                                                         1 188 € s DPH

Metóda 135 Prípravný kurz pre úradnú skúšku oblúkového zvárania taviacou sa elektródou v inertnom plyne MIG

23              Hliník a jeho zliatiny

Dĺžka kurzu: 20 dní, Cena: 1 188 € s DPH

Obsah kurzu:

 • teoretická časť : opakovanie poznatkov z absolvovaného zákl. kurzu Z – M (ZK) Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
 • normy a predpisy STN EN ISO 9606 – 2,  ISO 6520,  ISO 5817
 • praktická časť:nácvik zvárania v príslušných polohách

Cieľ kurzu /rozsah oprávnenia/:

Schopnosť zvárať ručne elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou  v príslušnej polohe zvárania podľa ISO 6947.

Druh dokladu:
Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača podľa STN EN ISO 9606 – 2

Predpoklady: 

 • platný zváračský preukaz podľa STN 05 07 05
 • absolvovaný  základný kurz  zvárania kurzu  ZK 135 – 23 (Z – M) Základný kurz zvárania elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
 • vek > 18 r.

Pracovisko pre praktický výcvik:
Vybavené zariadením pre každú metódu zvárania, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice v zmysle normy STN 05 0601 bod 7.

Skúšobné polohy zvárania rúry:
BW /tupý zvar/ polohy PH,PC /       a     FW/kútový zvar/ poloha PH

           

Druh materiálu:                                                                                                                           

 • 23                Hliník a jeho zliatiny                                                    1 188 € s DPH

Skúšobné polohy zvárania plechy:
BW/tupý zvar/ poloha PF/  a  FW/kútový zvar/poloha PF/

Druh materiálu:                                                                                                                           

 

 • 23               Hliník a jeho zliatiny                                                       1 188 € s DPH

Metóda 141 Prípravný kurz pre úradnú skúšku oblúkového zvárania volfrámovou elektródou v inertnom plyne TIG/WIG

FM3         Ocele odolné voči tečeniu  Cr < 3,75 %
FM4         Ocele odolné voči tečeniu  3,75 % ≤ Cr ≤ 12%
FM5         Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele

Dĺžka kurzu: 20 dní, Cena: 1 116 – 1 188 € s DPH

Obsah kurzu:

 • teoretická časť : opakovanie poznatkov z absolvovaného zákl. kurzu ZK 141 (Z – T) Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • normy a predpisy STN EN ISO 9606-1,  ISO 6520,  ISO 5817
 • praktická časť  :nácvik zvárania v príslušných polohách

Cieľ kurzu /rozsah oprávnenia/:

Schopnosť zvárať  elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou v príslušnej polohe zvárania podľa ISO 6947.

Druh dokladu:
Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača podľa STN EN ISO 9606-1

Predpoklady: 

 • platný zváračský preukaz podľa STN 05 07 05
 • absolvovaný  základný kurz  zvárania kurzu  ZK 141  (Z – T) Základný kurz zvárania elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • vek > 18 r.

Pracovisko pre praktický výcvik:
Vybavené zariadením pre každú metódu zvárania, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice v zmysle normy STN 05 0601 bod 7.

Polohy zvárania:
BW/tupý zvar/ poloha PF/  a  FW/kútový zvar/poloha PF/

Druh materiálu:                                                                                                                           

 • FM3         Ocele odolné voči tečeniu  Cr < 3,75 %                      1 116 € s DPH
 • FM4         Ocele odolné voči tečeniu  3,75 % ≤ Cr ≤ 12%          1 116 € s DPH
 • FM5         Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele                1 188€ s DPH

Polohy zvárania:
BW /tupý zvar/ polohy PH,PC /       a     FW/kútový zvar/ poloha PH

           

 

Druh materiálu:                                                                                                                           

 • FM3         Ocele odolné voči tečeniu  Cr < 3,75 %                        1 116 € s DPH
 • FM4         Ocele odolné voči tečeniu  3,75 % ≤ Cr ≤ 12%            1 116€ s DPH
 • FM5         Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele                  1 188 € s DPH

Metóda 135 Prípravný kurz pre úradnú skúšku oblúkového zvárania taviacou sa elektródou v aktívnomplyne MAG

FM1,  FM2  Nelegovaná a vysokopevná oceľ
FM3            Ocele odolné voči tečeniu  Cr < 3,75 %
FM4            Ocele odolné voči tečeniu  3,75 % ≤ Cr ≤ 12%
FM5            Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele

Dĺžka kurzu: 15 – 20 dní, Cena: 837 € – 1 188€ s DPH

Obsah kurzu:

 • teoretická časť : opakovanie poznatkov z absolvovaného zákl. kurzu Z – M Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
 • normy a predpisy STN EN ISO 9606 – 1,  ISO 6520,  ISO 5817
 • praktická časť:nácvik zvárania v príslušných polohách

Cieľ kurzu /rozsah oprávnenia/:

Schopnosť zvárať ručne elektrickým oblúkom a obalenou elektródou  v príslušnej polohe zvárania podľa ISO 6947.

Druh dokladu:
Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača podľa STN EN ISO 9606 – 1

Predpoklady: 

 • platný zváračský preukaz podľa STN 05 07 05
 • absolvovaný  základný kurz  zvárania kurzu  ZK 135  (Z – M) Základný kurz zvárania elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
 • vek > 18 r.

Pracovisko pre praktický výcvik:
Vybavené zariadením pre každú metódu zvárania, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice v zmysle normy STN 05 0601 bod 7.

Polohy zvárania:
BW /tupý zvar/ polohy PH,PC /       a     FW/kútový zvar/ poloha PH

           

Druh materiálu:                                                                                                                           

 • FM1,  FM2    Nelegovaná a vysokopevná oceľ                           1 029,60 € s DPH
 • FM3             Ocele odolné voči tečeniu  Cr < 3,75 %                   1 116 € s DPH
 • FM4             Ocele odolné voči tečeniu  3,75 % ≤ Cr ≤ 12%        1 188 € s DPH
 • FM5             Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele              1 188 € s DPH

Polohy zvárania:
BW/tupý zvar/ poloha PF/  a  FW/kútový zvar/poloha PF/

Druh materiálu:                                                                                                                           

 • FM1, FM2    Nelegovaná a vysokopevná oceľ                              1 029,60 € s DPH
 • FM3            Ocele odolné voči tečeniu  Cr < 3,75 %                         837 € s DPH
 • FM4            Ocele odolné voči tečeniu  3,75 % ≤ Cr ≤ 12%             837 € s DPH
 • FM5            Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele                 1 188 € s DPH