Metóda 111 (FM1, FM2, FM3, FM4, FM5)

Metóda 111 Prípravný kurz pre úradnú skúšku ručného oblúkového zvárania obalenou elektródou

FM1 FM2  Nelegovaná a vysokopevná oceľ
FM3         Ocele odolné voči tečeniu  Cr < 3,75 %
FM4         Ocele odolné voči tečeniu  3,75 % ≤ Cr ≤ 12%
FM5         Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele

Dĺžka kurzu: 4 – 5 týždňov, Cena: 792 € – 1080 € s DPH

Obsah kurzu:

 • teoretická časť: opakovanie poznatkov z absolvovaného zákl. kurzu ZK 111 – 1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou
 • normy a predpisy STN EN ISO 9606-1,  ISO 6520,  ISO 5817
 • praktická časť  :nácvik zvárania v príslušných polohách

Cieľ kurzu /rozsah oprávnenia/:

Schopnosť zvárať ručne elektrickým oblúkom a obalenou elektródou  v príslušnej polohe zvárania podľa ISO 6947.

Druh dokladu:
Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača podľa STN EN ISO 9606-1

Predpoklady: 

 • platný zváračský preukaz podľa STN 05 07 05
 • absolvovaný  základný kurz zvárania ZK 111 – 1 (Z – E 1) Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou
 • vek > 18 r.

Pracovisko pre praktický výcvik:
Vybavené zariadením pre každú metódu zvárania, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice v zmysle normy STN 05 0601 bod 7.

Polohy zvárania:
BW /tupý zvar/ polohy PH,PC /       a     FW/kútový zvar/ poloha PH

           

Druh materiálu:                                                                                                                           

 • FM1 FM2  Nelegovaná a vysokopevná oceľ   936 € s DPH
 • FM3         Ocele odolné voči tečeniu  Cr < 3,75 %  1008 € s DPH
 • FM4         Ocele odolné voči tečeniu  3,75 % ≤ Cr ≤ 12%  1008 € s DPH
 • FM5         Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele  1080 € s DPH

Polohy zvárania:
BW /tupý zvar/ poloha PF/  a  FW /kútový zvar/ poloha PF/

Druh materiálu:                                                                                                                           

 • FM1 FM2  Nelegovaná a vysokopevná oceľ                   792 € s DPH
 • FM3        Ocele odolné voči tečeniu  Cr < 3,75 %          864 € s DPH
 • FM4         Ocele odolné voči tečeniu  3,75 % ≤ Cr ≤ 12% 864 € s DPH
 • FM5         Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele     936 € s DPH