Metóda 135 (FM1, FM2, FM3, FM4, FM5)

Metóda 135 Prípravný kurz pre úradnú skúšku oblúkového zvárania taviacou sa elektródou v aktívnomplyne MAG

FM1,  FM2  Nelegovaná a vysokopevná oceľ
FM3            Ocele odolné voči tečeniu  Cr < 3,75 %
FM4            Ocele odolné voči tečeniu  3,75 % ≤ Cr ≤ 12%
FM5            Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele

Dĺžka kurzu: 15 – 20 dní, Cena: 837 € – 1 188€ s DPH

Obsah kurzu:

 • teoretická časť : opakovanie poznatkov z absolvovaného zákl. kurzu Z – M Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
 • normy a predpisy STN EN ISO 9606 – 1,  ISO 6520,  ISO 5817
 • praktická časť:nácvik zvárania v príslušných polohách

Cieľ kurzu /rozsah oprávnenia/:

Schopnosť zvárať ručne elektrickým oblúkom a obalenou elektródou  v príslušnej polohe zvárania podľa ISO 6947.

Druh dokladu:
Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača podľa STN EN ISO 9606 – 1

Predpoklady: 

 • platný zváračský preukaz podľa STN 05 07 05
 • absolvovaný  základný kurz  zvárania kurzu  ZK 135  (Z – M) Základný kurz zvárania elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
 • vek > 18 r.

Pracovisko pre praktický výcvik:
Vybavené zariadením pre každú metódu zvárania, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice v zmysle normy STN 05 0601 bod 7.

Polohy zvárania:
BW /tupý zvar/ polohy PH,PC /       a     FW/kútový zvar/ poloha PH

           

Druh materiálu:                                                                                                                           

 • FM1,  FM2    Nelegovaná a vysokopevná oceľ                           1 029,60 € s DPH
 • FM3             Ocele odolné voči tečeniu  Cr < 3,75 %                   1 116 € s DPH
 • FM4             Ocele odolné voči tečeniu  3,75 % ≤ Cr ≤ 12%        1 188 € s DPH
 • FM5             Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele              1 188 € s DPH

Polohy zvárania:
BW/tupý zvar/ poloha PF/  a  FW/kútový zvar/poloha PF/

Druh materiálu:                                                                                                                           

 • FM1, FM2    Nelegovaná a vysokopevná oceľ                              1 029,60 € s DPH
 • FM3            Ocele odolné voči tečeniu  Cr < 3,75 %                         837 € s DPH
 • FM4            Ocele odolné voči tečeniu  3,75 % ≤ Cr ≤ 12%             837 € s DPH
 • FM5            Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele                 1 188 € s DPH