Metóda 141 (FM3, FM4, FM5)

Metóda 141 Prípravný kurz pre úradnú skúšku oblúkového zvárania volfrámovou elektródou v inertnom plyne TIG/WIG

FM3         Ocele odolné voči tečeniu  Cr < 3,75 %
FM4         Ocele odolné voči tečeniu  3,75 % ≤ Cr ≤ 12%
FM5         Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele

Dĺžka kurzu: 4 – 5 týždne, Cena: 864 – 1080 € s DPH

Obsah kurzu:

 • teoretická časť : opakovanie poznatkov z absolvovaného zákl. kurzu ZK 141 (Z – T) Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • normy a predpisy STN EN ISO 9606-1,  ISO 6520,  ISO 5817
 • praktická časť  :nácvik zvárania v príslušných polohách

Cieľ kurzu /rozsah oprávnenia/:

Schopnosť zvárať  elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou v príslušnej polohe zvárania podľa ISO 6947.

Druh dokladu:
Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača podľa STN EN ISO 9606-1

Predpoklady: 

 • platný zváračský preukaz podľa STN 05 07 05
 • absolvovaný  základný kurz  zvárania kurzu  ZK 141  (Z – T) Základný kurz zvárania elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • vek > 18 r.

Pracovisko pre praktický výcvik:
Vybavené zariadením pre každú metódu zvárania, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice v zmysle normy STN 05 0601 bod 7.

Polohy zvárania:
BW/tupý zvar/ poloha PF/  a  FW/kútový zvar/poloha PF/

Druh materiálu:                                                                                                                           

 • FM3         Ocele odolné voči tečeniu  Cr < 3,75 %                       864 € s DPH
 • FM4         Ocele odolné voči tečeniu  3,75 % ≤ Cr ≤ 12%          864 € s DPH
 • FM5         Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele                 936 € s DPH

Polohy zvárania:
BW /tupý zvar/ polohy PH,PC /       a     FW/kútový zvar/ poloha PH

           

 

Druh materiálu:                                                                                                                           

 • FM3         Ocele odolné voči tečeniu  Cr < 3,75 %                        1008 € s DPH
 • FM4         Ocele odolné voči tečeniu  3,75 % ≤ Cr ≤ 12%            1008 € s DPH
 • FM5         Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele                  1080 € s DPH