Metóda 311

Metóda 311 Prípravný kurz pre úradnú skúšku zvárania kyslíkovo-acetylénovým plameňom

Dĺžka kurzu: 5 týždňov, Cena: 720 € s DPH

Obsah kurzu:

  • teoretická časť : opakovanie poznatkov z absolvovaného zákl. kurzu Z-G1 normy a predpisy STN EN ISO 9606-1,  ISO 6520,  ISO 5817
  • praktická časť  :nácvik zvárania v príslušných polohách

Cieľ kurzu /rozsah oprávnenia/:
Schopnosť zvárať plameňom a rezať kyslíkom zariadenia z nelegovaných a nízko legovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev

Druh dokladu:
Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača podľa STN EN ISO 9606-1

Predpoklady: 

  • platný zváračský preukaz podľa STN 05 07 05
  • absolvovaný  základný kurz zvárania Z – G 1 Základný kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom
  • vek > 18 r.

Zariadenie:
Zabezpečené, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice.

Polohy zvárania:

BW /tupý zvar/ polohy PH,PC /

 

Druh materiálu:                                                                                                                           

  • FM1 FM2  Nelegovaná a vysokopevná oceľ 720 € s DPH

On-line rezervácia kurzu

Rezervujte si uvedený kurz

Termín začiatku kurzu

Termín konania skúšky

Adults:

Children:


 

 

Hľadám...
Zadajte svoje údaje

0

Zhrnutie objednávky

Ďakujeme za Vašu rezerváciu. Pošleme Vám e-mail s potvrdením.

Termín začiatku kurzu - Zmeniť
Termín konania skúšky - Zmeniť
Kurzy: - Zmeniť
Cena základného kurzu:
Druh materiálu: -
Coupon discount amount:

Celková cena za kurz:

Budeme Vás kontaktovať!There is no active payment gateways. Please activate at least one payment gateway in HBook settings (Hbook > Payment).

Spracovávanie...