ZP 83 (D – E 4)

ZP 83 (D - E 4) Zaškolenie na rezanie plazmou

Základné kurzy zvárania podľa STN 05 07 05

Dĺžka kurzu: 3 – 5 dní, Cena: 288 € s DPH

Obsah kurzu:

Teoretická časť :

 • legislatíva pri zváraní, normy, predpisy
 • popis zariadenia a manipulácia so zariadením
 • popis technológie a možné chyby
 • základné materiály, plyny a iné

Praktická časť:

 • zoznámenie sa s pracoviskom a zariadením
 • nácvik praktického rezania plazmou /šikmé, rovné, kruhové rezy/

Cieľ kurzu (rozsah oprávnenia):

Schopnosť rezania plazmou zariadenia  z nelegovaných a nízkolegovaných  a vysokolegovaných austenitických ocelí, hlinníka a jeho zliatín ,ktoré nevyžadujú skúšku zvárača podľa STN EN ISO 9606-1.

Druh dokladu:

 • ID KARTA

Podmienky prijatia:  

 • lekárske potvrdenie zdravotnej spôsobilosti
 • vek > 18 r.
 • alebo platný zváračský preukaz, ID KARTA
 • potvrdenie o  ZP – stiahnuť

 

Pracovisko pre praktický výcvik:

Vybavené zariadením pre každú metódu zvárania, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice v zmysle normy STN 05 0601 bod 7.

Druh materiálu:

Nelegovaná  a nízkolegovaná oceľ, vysokolegovaná austenitická oceľ,  hlinník a jeho zliatiny, meď a jej zliatiny.

Cena kurzu:

 • 288 € s DPH