ZP – 311 (D – G)

ZP - 311 (D - G) Zaškolenie

Základné kurzy zvárania podľa STN 05 07 05

ZP 311 – 2 (D – G 2) Zaškolenie na rezanie a drážkovanie kyslíkom
ZP 311 – 3 (D – G 3) Zaškolenie na rovnanie plameňom
ZP 311 – 5 (D – G 5) Zaškolenie na nahrievanie-predohrev kovov plameňom

Dĺžka kurzu: 3 – 5 dní, Cena: 288 € s DPH

Obsah kurzu:

Teoretická časť :

 • legislatíva pri zváraní, normy, predpisy
 • popis zariadenia a manipulácia so zariadením
 • popis technológie a možné chyby
 • základné materiály, plyny a iné

Praktická časť:

 • zoznámenie sa s pracoviskom a zariadením
 • nácvik praktickej metódy zaškolenia

Cieľ kurzu (rozsah oprávnenia):

Schopnosť vykonávať príslušné zaškolenie na zariadeniach z nelegovaných a nízko legovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev.

Druh dokladu:

 • ID KARTA

Podmienky prijatia:  

 • lekárske potvrdenie zdravotnej spôsobilosti
 • vek > 18 r.
 • alebo platný zváračský preukaz, ID KARTA
 • potvrdenie o  ZP – stiahnuť

Pracovisko pre praktický výcvik:

Vybavené zariadením pre každú metódu zvárania, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice v zmysle normy STN 05 0601 bod 7.

Druh zaškolenia:

 • ZP 311 – 2 (D – G 2) Zaškolenie na rezanie a drážkovanie kyslíkom – 288 € s DPH
 • ZP 311 – 3 (D – G 3) Zaškolenie na rovnanie plameňom – 288 € s DPH
 • ZP 311 – 5 (D – G 5) Zaškolenie na nahrievanie-predohrev kovov plameňom – 288 € s DPH

Druh materiálu:

Nelegovaná a nízkolegovaná oceľ