ZK 135 (Z – M)

ZK 135 (Z - M) Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

Základné kurzy zvárania podľa STN 05 07 05

ZK 135 – 1 (Z – M 1) Nelegovaná oceľ tzv. MAG/CO2

ZK 135 – 6 (Z – M 2) Ocele vyžadujúce predohrev

ZK 135 – 8 (Z – M 3) Korózii odolná oceľ tzv. MIG/Ar

ZK 135 – 23 (Z – M 7) Hliník

Dĺžka kurzu: 10 – 15 dní, Cena: 648 € – 720 € s DPH

Zváranie elektrickým oblúkom, ktoré je bežne známe ako zváranie MIG alebo MAG. Závisí od toho, ktorý ochranný plyn sa používa , inertný plyn argón AR resp. aktívny plyn oxid uhličitý CO₂. Tento proces je najbežnejší priemyselný zvárací proces preferovaný pre jeho všestrannosť a rýchlosť. S týmto procesom môžete byť fenomenálnym zváračom pre veľmi široký okruh priemyselných odvetví.

Obsah kurzu:

Teoretická časť :

 •  legislatíva pri zváraní
 •  náuka o materiáli
 •  prídavné materiály
 •  technológia zvárania
 •  normy a predpisy
 •  chyby a skúšky zvarových spojov

Praktická časť:  

 • zoznámenie sa s pracoviskom a zariadením
 • zváranie tupého V zvaru  v polohe vodorovnej zhora  / obr.1/
 • zváranie tupého V zvaru v polohe zvislej  /obr.2/
 • zváranie kútového zvaru v polohe vodorovnej zhora /obr.3/
 • zváranie kútového zvaru v polohe zvislej  /obr.4/

Cieľ kurzu (rozsah oprávnenia):

Schopnosť zvárať v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou  v polohe vodorovnej zhora a zvislej zariadenia z  ocelí nevyžadujúcich predohrev, ktoré nevyžadujú skúšku zvárača podľa STN EN ISO 9606-1.

Druh dokladu:

 • Zváračský preukaz
 • Osvedčenie o základnom kurze zvárania
  • platnosť 2 roky

 • ID karta:

Podmienky prijatia:  

 • lekárske potvrdenie zdravotnej spôsobilosti
 • vek > 18 r.
 • alebo platný zváračský preukaz, ID KARTA
 • potvrdenie o  ZP – stiahnuť

Pracovisko pre praktický výcvik:

Vybavené zariadením pre každú metódu zvárania, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice v zmysle normy STN 05 0601 bod 7.

Druh materiálu:

 • ZK 135 – 1 (Z-M 1)     Nelegovaná a nízkolegovaná oceľ – 648 € s DPH
 • ZK 135 – 6 (Z-M 2)    Ocele vyžadujúce predohrev – 720 € s DPH
 • ZK 135 – 8 (Z-M 3)     Vysokolegovaná austenitická oceľ – 720 € s DPH
 • ZK 135 – 23 (Z-M 7)   Hliník a jeho zliatiny – 720 € s DPH