ZK 141 (Z – T)

ZK 141 (Z - T)Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou

Základné kurzy zvárania podľa STN 05 07 05

ZK 141 – 1 (Z – T 1) nelegovaná oceľ tzv. TIG

ZK 141 – 6 (Z – T 2) ocele vyžadujúce predohrev

ZK 141 – 8 (Z – T 3) korózii odolná oceľ tzv. TIG

ZK 141 – 23 (Z – T 7) hliník tzv.TIG

Dĺžka kurzu: 10 – 15 dní, Cena: 648 € – 720 € s DPH

Zváranie elektrickým oblúkom netaviacou sa volfrámovou elektródou je bežne známe ako zváranie TIG resp. WIG. Tento proces sa väčšinou používa na zváranie tenkých častí nehrdzavejúcej ocele alebo neželezných materiálov ako sú hliníkové, horčíkové alebo zliatiny medi  a poskytuje vynikajúcu kontrolu nad zvarom. S týmto procesom môžete byť fenomenálnym zváračom pre rôzne potrubné systémy a konštrukcie.

Obsah kurzu:

Teoretická časť :

 •  legislatíva pri zváraní
 •  náuka o materiáli
 •  prídavné materiály
 •  technológia zvárania
 •  normy a predpisy
 •  chyby a skúšky zvarových spojov

Praktická časť:  

 • zoznámenie sa s pracoviskom a zariadením
 • zváranie tupého V zvaru  v polohe vodorovnej zhora  / obr.1/
 • zváranie tupého V zvaru v polohe zvislej  /obr.2/
 • zváranie kútového zvaru v polohe vodorovnej zhora /obr.3/
 • zváranie kútového zvaru v polohe zvislej  /obr.4/

Cieľ kurzu (rozsah oprávnenia):

Schopnosť zvárať v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou  v polohe vodorovnej zhora a zvislej zariadenia ocelí nevyžadujúcich predohrev, ktoré nevyžadujú skúšku zvárača podľa STN EN ISO 9606-1.

Druh dokladu:

 • Zváračský preukaz
 • Osvedčenie o základnom kurze zvárania
  • platnosť 2 roky

 • ID karta:

Podmienky prijatia:  

 • lekárske potvrdenie zdravotnej spôsobilosti
 • vek > 18 r.
 • alebo platný zváračský preukaz, ID KARTA
 • potvrdenie o  ZP – stiahnuť

Pracoviská pre praktický výcvik:

Vybavené zariadením pre každú metódu zvárania, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice, v zmysle normy STN 05 0601 bod 7.

Druh materiálu:

 • ZK 141 – 1 (Z-T1) Nelegovaná a nízkolegovaná oceľ – 648 € s DPH
 • ZK 141 – 6 (Z-T2) Ocele vyžadujúce predohrev – 720 € s DPH
 • ZK 141 – 8 (Z-T3) Vysokolegovaná austenitická oceľ – 720 € s DPH
 • ZK 141 – 23 (Z-T7)  Hliník a jeho zliatiny – 720 € s DPH