Stojiská

Kontajnerové stojisko

Modulovaná oceľová konštrukcia zhotovená na báze jokl-oceľových nosných prvkov a oceľovej sieťoviny, ktorá je prestrešená trapézovým pozinkovaným plechom. Takto zhotovená konštrukcia je pevne ukotvená na betónový podklad, resp. na podklad zo zámkovej dlažby a v plnej miere plní funkciu ochrany kontajnerov pred vandalmi a vplyvmi počasia.

Keďže z titulu konštrukčného riešenia oceľového plášťa stojiska je stavba plne odvetraná, nedochádza k hromadeniu sa škodlivých látok vo forme plynov, alebo kvapalín v uzavretom priestore, čím v mieste skladovania kontajnerov nedochádza k možnému ohrozeniu užívateľov stojiska nahromadenými škodlivinami ako pri murovanej stavbe.

Uvedené stojisko je plne prispôsobené nutnosti každodennej manipulácie s kontajnermi, a absolútne neobmedzuje pracovníkov technických služieb mesta pri ich vyprázdňovaní a čistení.

Vstup do priestoru umiestnenia smetných nádob je riešený ako posuvné dvere. Toto riešenie minimalizuje priestorové nároky stojiska. Vstupné dvere môžu byť ako variantné riešenie umiestnené aj na bočnej strane stojiska.

Naša spoločnosť v plnej miere zabezpečuje dodávku stojísk s kapacitou 4, 6, 8, 10, 12 kontajnerov.

Dodávka obsahuje:

1.    Spracovanie zmluvy na výrobu a montáž stojiska,
2.    Dodanie potrebnej technickej dokumentácie k stojisku,
3.    Výrobu stojiska našou spoločnosťou,
4.    Stavebná príprava pod konštrukciu stojiska spojená so zameraním a vytýčením podkladovej platne,
5.    Doprava a montáž stojiska na miesto určenia,
6.    Vystavenie odovzdávajúceho protokolu k dodanému stojisku,
7.    Záruka na stojisko je 5 rokov odo dňa odovzdania stojiska.

Vyskúšajte zmenu vo svojom živote! Naštartujte svoju kariéru.
Staňte sa zváračom!


Viac informácií o kurzoch