ZK 111 (Z – E)

ZK 111 (Z - E) Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou

Základné kurzy zvárania podľa STN 05 07 05

ZK 111 – 1 (Z – E 1) Nelegovaná a nízkolegovaná oceľ

ZK 111 – 6 (Z – E 2) Ocele vyžadujúce predohrev

ZK 111 – 8 (Z – E 3) Vysokolegovaná austenitická oceľ

Dĺžka kurzu: 10 – 15 dní, Cena: 648 € – 720 € s DPH

Vďaka všestrannosti a jednoduchosti je tento proces prvým a najpopulárnejším zváracím procesom na svete. S týmto procesom môžete byť fenomenálnym zváračom pre rôzne odvetvia, ako sú údržba, opravy, výroba, ťažké oceľové konštrukcie…

Obsah kurzu:

Teoretická časť :

 •  legislatíva pri zváraní
 •  náuka o materiáli
 •  prídavné materiály
 •  technológia zvárania
 •  normy a predpisy
 •  chyby a skúšky zvarových spojov

Praktická časť:  

 • zoznámenie sa s pracoviskom a zariadením
 • zváranie tupého V zvaru  v polohe vodorovnej zhora  / obr.1/
 • zváranie tupého V zvaru v polohe zvislej  /obr.2/
 • zváranie kútového zvaru v polohe vodorovnej zhora /obr.3/
 • zváranie kútového zvaru v polohe zvislej  /obr.4/

Cieľ kurzu (rozsah oprávnenia):

Schopnosť zvárať ručne elektrickým oblúkom a obalenou elektródou v polohe vodorovnej zhora a zvislej zariadenia z ocelí, ktoré nevyžadujú skúšku zvárača podľa STN EN ISO 9606-1

Druh dokladu:

 • Zváračský preukaz
 • Osvedčenie o základnom kurze zvárania
  • platnosť 2 roky

 • ID karta:

Podmienky prijatia:  

 • lekárske potvrdenie zdravotnej spôsobilosti
 • vek > 18 r.
 • alebo platný zváračský preukaz, ID karta
 • potvrdenie o  ZP – stiahnuť

Pracovisko pre praktický výcvik:

Vybavené zariadením pre každú metódu zvárania, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice v zmysle normy STN 05 0601 bod 7.

Druh materiálu:

 • ZK 111 – 1 (Z-E1) Nelegovaná a nízkolegovaná oceľ – 648 € s DPH 
 • ZK 111 – 6 (Z-E2) Ocele vyžadujúce predohrev – 720 € s DPH
 • ZK 111 – 8 (Z-E3) Vysokolegovaná austenitická oceľ – 720 € s DPH