Kurzy, ktoré ponúkame


Kurzy,
ktoré ponúkame


Základné kurzy zvárania, prípravné kurzy pre úradné skúšky, zaškolenia na dosiahnutie oprávnenia zvárací robotník a taktiež periodické preskúšania zváračov poskytujeme nielen jednotlivcom, odbornej i laickej verejnosti ale i firmám a iným inštitúciám.


1. Základné kurzy zvárania:

STN 05 0705


viac informácií o základných kurzoch zvárania

2. Zaškolenia podľa normy:

STN 05 0705


viac informácií o zaškoleniach podľa normy

3. Prípravné kurzy pre úradné skúšky:

STN EN ISO 9606-1, STN EN ISO 9606-2


viac informácií o prípravných kurzoch pre úradné skúšky

4. Kurzy spájkovania kovov:

STN EN ISO 13 585


viac informácií o kurzoch spájkovania kovov

Vysvetlivky k normám (kurzom) podľa STN EN ISO 9606


Vzorové certifikáty


Zaujímavé
finančné ohodnotenie


Vyberte si z kurzov,
ktoré uvádzame na tejto stránke!