1. Základné kurzy zvárania:

STN 05 0705

Dĺžka kurzov 1- 3 týždne

1. Zváranie obalenou elektródou:
Kurz: ZK 111 - 1 (Z - E 1)
základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou, tzv. MMA
 • materiál: nelegovaná a nízkolegovaná oceľ

 • Kurz: ZK 111 - 6 (Z - E 2)
  základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou
 • materiál: ocele vyžadujúce predohrev

 • Kurz: ZK 111 - 8 (Z - E 3)
  základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou
 • materiál: vysokolegovaná austenitická oceľ • viac informácií o kurzoch ZK 111

  2. Zváranie taviacou sa elektródou:
  Kurz: ZK 135 - 1 (Z - M 1)
  základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou, tzv. MAG/CO2
 • materiál: nelegovaná oceľ

 • Kurz: ZK 135 - 6 (Z - M 2)
  základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
 • materiál: ocele vyžadujúce predohrev

 • Kurz: ZK 135 - 8 (Z - M 3)
  základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
 • materiál: vysokolegované ocele/Ar

 • Kurz: ZK 135 - 23 (Z - M 7)
  základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
 • materiál: hliník

 • viac informácií o kurzoch ZK 135

  3. Zváranie netaviacou sa elektródou:
  Kurz: ZK 141 - 1 (Z - T 1)
  základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou, tzv. TIG
 • materiál: nelegovaná oceľ

 • Kurz: ZK 141 - 6 (Z - T 2)
  základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • materiál: ocele vyžadujúce predohrev

 • Kurz: ZK 141 - 8 (Z - T 3)
  základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • materiál: vysokolegované ocele

 • Kurz: ZK 141 - 23 (Z - T 7)
  základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
 • materiál: hlinník tzv.TIG

 • viac informácií o kurzoch ZK 141

  4. Zváranie plameňom a rezanie kyslíkom:
  Kurz: ZK 311 - 1 (Z - G 1)
  základný kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom  viac informácií o kurze ZK 311 - 1