Z – G 1

Z - G 1 Základný kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom

Základné kurzy zvárania podľa STN 05 07 05

Dĺžka kurzu: 4 týždne, Cena: od 540 € s DPH

Zváranie plameňom alebo rezanie kyslíkom je všeobecne známe ako zváranie plynom alebo rezanie acetylénom. Tento proces je jedným z najstarších zváracích procesov a nevyžaduje žiadnu elektrinu. S týmto procesom môžete byť fenomenálnym zváračom, ktorý robí kovové umelecké diela alebo rezanie rôznych materiálov.

Obsah kurzu:

Teoretická časť :

 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 •  základy elektrotechniky
 •  zariadenia pre zváranie
 •  náuka o materiáli
 •  prídavné materiály
 •  technológia zvárania
 •  normy a predpisy
 •  deformácie a napätia
 •  chyby a skúšky zvarových spojov

Praktická časť:

 • zoznámenie sa s pracoviskom a zariadením
 • nácvik zvarov viď. obr. a nácvik rezov /rovný, šikmý, kruhový,…/

Cieľ kurzu (rozsah oprávnenia):

Schopnosť zvárať plameňom a rezať kyslíkom zariadenia z nelegovaných a nízko legovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev, ktoré nevyžadujú skúšku zvárača podľa STN EN ISO 9606-1.

Druh dokladu:

 • Zváračský preukaz
 • Osvedčenie o základnom kurze zvárania

Podmienky prijatia:  

 • lekárske potvrdenie zdravotnej spôsobilosti
 • vek > 18 r.
 • alebo platný zváračský preukaz
 • potvrdenie o  ZP – stiahnuť

Zariadenie:

Zabezpečené, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice.

Druh materiálu:

 • Z-G1 Nelegovaná a nízkolegovaná oceľ – 540 € s DPH

On-line rezervácia kurzu

Rezervujte si uvedený kurz

Termín začiatku kurzu

Termín konania skúšky

Adults:

Children:


 

 

Hľadám...
Zadajte svoje údaje

0

Zhrnutie objednávky

Ďakujeme za Vašu rezerváciu. Pošleme Vám e-mail s potvrdením.

Termín začiatku kurzu - Zmeniť
Termín konania skúšky - Zmeniť
Kurzy: - Zmeniť
Cena základného kurzu:
Druh materiálu: -
Coupon discount amount:

Celková cena za kurz:

Budeme Vás kontaktovať!There is no active payment gateways. Please activate at least one payment gateway in HBook settings (Hbook > Payment).

Spracovávanie...