ZK 311 – 1 (Z – G 1)

ZK 311 - 1 (Z - G 1) Základný kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom

Základné kurzy zvárania podľa STN 05 07 05

Dĺžka kurzu: 15 – 20 dní, Cena: od 720 € s DPH

Zváranie plameňom alebo rezanie kyslíkom je všeobecne známe ako zváranie plynom alebo rezanie acetylénom. Tento proces je jedným z najstarších zváracích procesov a nevyžaduje žiadnu elektrinu. S týmto procesom môžete byť fenomenálnym zváračom, ktorý robí kovové umelecké diela alebo rezanie rôznych materiálov.

Obsah kurzu:

Teoretická časť :

 •  legislatíva pri zváraní
 •  náuka o materiáli
 •  prídavné materiály
 •  technológia zvárania
 •  normy a predpisy
 •  deformácie a napätia
 •  chyby a skúšky zvarových spojov

Praktická časť:

 • zoznámenie sa s pracoviskom a zariadením
 • nácvik zvarov viď. obr. a nácvik rezov /rovný, šikmý, kruhový,…/

Cieľ kurzu (rozsah oprávnenia):

Schopnosť zvárať plameňom a rezať kyslíkom zariadenia z nelegovaných a nízko legovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev, ktoré nevyžadujú skúšku zvárača podľa STN EN ISO 9606-1.

Druh dokladu:

 • Zváračský preukaz
 • Osvedčenie o základnom kurze zvárania
  • platnosť 2 roky

 • ID karta:

Podmienky prijatia:  

 • lekárske potvrdenie zdravotnej spôsobilosti
 • vek > 18 r.
 • alebo platný zváračský preukaz, ID KARTA
 • potvrdenie o  ZP – stiahnuť

Pracovisko pre praktický výcvik:

Vybavené zariadením pre každú metódu zvárania, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice v zmysle normy STN 05 0601 bod 7.

Druh materiálu:

 • ZK 311 – 1 (Z-G1) Nelegovaná a nízkolegovaná oceľ – 720 € s DPH