3. Prípravné kurzy pre úradné skúšky:

STN EN ISO 9606-1,2

Dĺžka kurzov 4-5 týždňov


STN EN ISO 9606-1

Metóda 311

Prípravný kurz pre úradnú skúšku zvárania kyslíkovo-acetylénovým plameňom

viac informácií o kurze

Metóda 111

Prípravný kurz pre úradnú skúšku ručného oblúkového zvárania obalenou elektródou


FM1 FM2
 • Nelegovaná a vysokopevná oceľ

 • viac informácií o kurze
  FM3
 • Ocele odolné voči tečeniu Cr < 3,75 %


 • viac informácií o kurze
  FM4
 • Ocele odolné voči tečeniu 3,75 % ≤ Cr ≤ 12%


 • viac informácií o kurze
  FM5
 • Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele


 • viac informácií o kurze

  Metóda 135

  Prípravný kurz pre úradnú skúšku oblúkového zvárania taviacou sa elektródou v aktívnom plyne MAG

  FM1 FM2
 • Nelegovaná a vysokopevná oceľ

 • viac informácií o kurze

  FM3
 • Ocele odolné voči tečeniu Cr < 3,75 %

 • viac informácií o kurze
  FM4
 • Ocele odolné voči tečeniu 3,75 % ≤ Cr ≤ 12%


 • viac informácií o kurze
  FM5
 • Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele


 • viac informácií o kurze

  Metóda 141

  Prípravný kurz pre úradnú skúšku oblúkového zvárania netaviacou sa elektródou v inertnom plyne TIG/WIG

  FM3
 • Ocele odolné voči tečeniu Cr < 3,75 %

 • viac informácií o kurze
  FM4
 • Ocele odolné voči tečeniu 3,75 % ≤ Cr ≤ 12%

 • viac informácií o kurze
  FM5
 • Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele

 • viac informácií o kurze

  STN EN ISO 9606-2

  23
 • Hliník a jeho zliatiny

 • viac informácií o kurze

  23
 • Hliník a jeho zliatiny

 • viac informácií o kurze