4. Kurzy spájkovania kovov (912)

STN EN ISO 13 585

Dĺžka kurzu 3 dni

viac informácií o kurze

Úradné periodické skúšky zváračov podľa EN ISO 135 85 / dĺžka trvania kurzov 3 dni/
Cena kurzu: 384 € s DPH

Opakované školenie a preskúšanie zváračov podľa STN 05 06 01, STN 05 05 10, STN 05 06 30
  • Oblúkové metódy zvárania
  • Plameňové metódy zvárania

  • Cena kurzu: 18 € s DPH