Metóda 141 FM3 BW polohy PF a FW poloha PF

Metóda 141 Prípravný kurz pre úradnú skúšku oblúkového zvárania volfrámovou elektródou v inertnom plyne TIG/WIG

Ocele odolné voči tečeniu  Cr < 3,75 %
Dĺžka kurzu: 4 týždne, Cena: 696 € s DPH

Obsah kurzu:

  • teoretická časť : opakovanie poznatkov z absolvovaného zákl. kurzu Z – T Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
  • normy a predpisy STN EN ISO 9606-1,  ISO 6520,  ISO 5817
  • praktická časť  :nácvik zvárania v príslušných polohách

Cieľ kurzu /rozsah oprávnenia/:

Schopnosť zvárať  elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou v príslušnej polohe zvárania podľa ISO 6947.

Druh dokladu:
Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača podľa STN EN ISO 9606-1

Predpoklady: 

  • platný zváračský preukaz podľa STN 05 07 05
  • absolvovaný  základný kurz  zvárania kurzu  Z – T Základný kurz zvárania elektrickým  oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
  • vek > 18 r.

Zariadenie:
Zabezpečené, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice.

Pri Metóde 141 FM3 ponúkame aj polohy: BW (tupý zvar) polohy PH, PC a FW (kútový zvar) poloha PH

Polohy zvárania:

BW/tupý zvar/ poloha PF/  a  FW/kútový zvar/poloha PF/

Druh materiálu:                                                                                                                           

On-line rezervácia kurzu

Rezervujte si uvedený kurz

Termín začiatku kurzu

Termín konania skúšky

Adults:

Children:


 

 

Hľadám...
Zadajte svoje údaje

0

Zhrnutie objednávky

Ďakujeme za Vašu rezerváciu. Pošleme Vám e-mail s potvrdením.

Termín začiatku kurzu - Zmeniť
Termín konania skúšky - Zmeniť
Kurzy: - Zmeniť
Cena základného kurzu:
Druh materiálu: -
Coupon discount amount:

Celková cena za kurz:

Budeme Vás kontaktovať!There is no active payment gateways. Please activate at least one payment gateway in HBook settings (Hbook > Payment).

Spracovávanie...