Z – M 3 Vysokolegovaná austenitická oceľ

Z - M 3 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

Základné kurzy zvárania podľa STN 05 07 05

Vysokolegovaná austenitická oceľ
Dĺžka kurzu: 4 týždne, Cena: 540 € s DPH

Zváranie elektrickým oblúkom, ktoré je bežne známe ako zváranie MIG alebo MAG. Závisí od toho, ktorý ochranný plyn sa používa , inertný plyn argón AR resp. aktívny plyn oxid uhličitý CO₂. Tento proces je najbežnejší priemyselný zvárací proces preferovaný pre jeho všestrannosť a rýchlosť. S týmto procesom môžete byť fenomenálnym zváračom pre veľmi široký okruh priemyselných odvetví.

Obsah kurzu:

Teoretická časť :

 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 •  základy elektrotechniky
 •  zariadenia pre zváranie
 •  náuka o materiáli
 •  prídavné materiály
 •  technológia zvárania
 •  normy a predpisy
 •  deformácie a napätia
 •  chyby a skúšky zvarových spojov

Praktická časť:  

 • zoznámenie sa s pracoviskom a zariadením
 • zváranie tupého V zvaru  v polohe vodorovnej zhora  / obr.1/
 • zváranie tupého V zvaru v polohe zvislej  /obr.2/
 • zváranie kútového zvaru v polohe vodorovnej zhora /obr.3/
 • zváranie kútového zvaru v polohe zvislej  /obr.4/

Cieľ kurzu (rozsah oprávnenia):

Schopnosť zvárať v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou  v polohe vodorovnej zhora a zvislej zariadenia z  ocelí nevyžadujúcich predohrev, ktoré nevyžadujú skúšku zvárača podľa STN EN ISO 9606-1.

Druh dokladu:

 • Zváračský preukaz
 • Osvedčenie o základnom kurze zvárania

Podmienky prijatia:  

 • lekárske potvrdenie zdravotnej spôsobilosti
 • vek > 18 r.
 • alebo platný zváračský preukaz
 • potvrdenie o  ZP – stiahnuť

Zariadenie:

Zabezpečené, účastník kurzu je povinný priniesť si pracovný odev, pracovnú obuv a zváračské rukavice.

Druh materiálu:

Rezervujte si uvedený kurz

Termín začiatku kurzu

Termín konania skúšky

Adults:

Children:


 

 

Hľadám...
Zadajte svoje údaje

0

Zhrnutie objednávky

Ďakujeme za Vašu rezerváciu. Pošleme Vám e-mail s potvrdením.

Termín začiatku kurzu - Zmeniť
Termín konania skúšky - Zmeniť
Kurzy: - Zmeniť
Cena základného kurzu:
Druh materiálu: -
Coupon discount amount:

Celková cena za kurz:

Budeme Vás kontaktovať!There is no active payment gateways. Please activate at least one payment gateway in HBook settings (Hbook > Payment).

Spracovávanie...