Kurzy, ktoré ponúkame

Základné kurzy zvárania, prípravné kurzy pre úradné skúšky, zaškolenia na dosiahnutie oprávnenia zvárací robotník a taktiež periodické preskúšania zváračov poskytujeme nielen jednotlivcom, odbornej i laickej verejnosti ale i firmám a iným inštitúciám.Kurzy,
ktoré ponúkame


Základné kurzy zvárania:

STN 05 0705

Dĺžka kurzov 1- 5 týždňov

Z-E 1, Z-E 3, Z-M 1, Z-M 1D, Z-M 3, Z-M 7, Z-T 1, Z-T 3, Z-T 7, Z-G 1, D-G 2, D-G 5

Z - E 1
 • základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou /materiál: nelegovaná a nízkolegovaná oceľ/

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  Z - E 3
 • základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou /materiál: vysokolegovaná austenitická oceľ/

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  Z - M 1
 • základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou /materiál: nelegovaná oceľ / tzv. MAG/CO2

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  Z - M 3
 • základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou /materiál: korózii odolná oceľ/ tzv. MIG /Ar

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  Z - M 7
 • základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou /materiál: hlinník/

 • viac informácií o kurze a rezervácia


  Z - T 1
 • základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou /materiál: nelegovaná oceľ/ tzv. TIG

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  Z - T 3
 • základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou /materiál: korózii odolná oceľ/ tzv. TIG

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  Z - T 7
 • základný kurz zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou /materiál: hlinník / tzv.TIG

 • viac informácií o kurze a rezervácia


  Z - G 1
 • základný kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom

 • viac informácií o kurze a rezervácia


  D - G 2
 • zaškolenie na rezanie a drážkovanie kyslíkom

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  D - G 3
 • zaškolenie na rovnanie plameňom

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  D - G 5
 • zaškolenie na nahrievanie-predohrev kovov plameňom

 • viac informácií o kurze a rezervácia


  D - E 4
 • zaškolenie na rezania plazmou

 • viac informácií o kurze a rezervácia

  Prípravné kurzy pre úradné skúšky

  STN EN ISO 9606-1

  Dĺžka kurzov 4-5 týždňov

  Metóda 311


  Prípravný kurz pre úradnú skúšku zvárania kyslíkovo-acetylénovým plameňom

  viac informácií o kurze a rezervácia  Metóda 111

  Prípravný kurz pre úradnú skúšku ručného oblúkového zvárania obalenou elektródou BW polohy PH,PC a FW poloha PH

  FM1 FM2
 • Nelegovaná a vysokopevná oceľ

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  FM3
 • Ocele odolné voči tečeniu Cr < 3,75 %

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  FM4
 • Ocele odolné voči tečeniu 3,75 % ≤ Cr ≤ 12%

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  FM5
 • Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele

 • viac informácií o kurze a rezervácia


  Prípravný kurz pre úradnú skúšku ručného oblúkového zvárania obalenou elektródou - BW polohy PF a FW poloha PF

  FM1 FM2
 • Nelegovaná a vysokopevná oceľ

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  FM3
 • Ocele odolné voči tečeniu Cr < 3,75 %

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  FM4
 • Ocele odolné voči tečeniu 3,75 % ≤ Cr ≤ 12%

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  FM5
 • Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele

 • viac informácií o kurze a rezervácia


  Metóda 135

  Prípravný kurz pre úradnú skúšku oblúkového zvárania taviacou sa elektródou v aktívnomplyne MAG - BW polohy PH,PC a FW poloha PH

  FM1 FM2
 • Nelegovaná a vysokopevná oceľ

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  FM3
 • Ocele odolné voči tečeniu Cr < 3,75 %

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  FM4
 • Ocele odolné voči tečeniu 3,75 % ≤ Cr ≤ 12%

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  FM5
 • Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele

 • viac informácií o kurze a rezervácia  Prípravný kurz pre úradnú skúšku oblúkového zvárania taviacou sa elektródou v aktívnomplyne MAG - BW polohy PF a FW poloha PF

  FM1 FM2
 • Nelegovaná a vysokopevná oceľ

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  FM3
 • Ocele odolné voči tečeniu Cr < 3,75 %

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  FM4
 • Ocele odolné voči tečeniu 3,75 % ≤ Cr ≤ 12%

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  FM5
 • Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele

 • viac informácií o kurze a rezervácia


  Metóda 141

  Prípravný kurz pre úradnú skúšku oblúkového zvárania volfrámovou elektródou v inertnom plyne TIG/WIG - BW polohy PH,PC a FW poloha PH

  FM3
 • Ocele odolné voči tečeniu Cr < 3,75 %

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  FM4
 • Ocele odolné voči tečeniu 3,75 % ≤ Cr ≤ 12%

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  FM5
 • Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele

 • viac informácií o kurze a rezervácia


  Prípravný kurz pre úradnú skúšku oblúkového zvárania volfrámovou elektródou v inertnom plyne TIG/WIG - BW polohy PF a FW poloha PF

  FM3
 • Ocele odolné voči tečeniu Cr < 3,75 %

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  FM4
 • Ocele odolné voči tečeniu 3,75 % ≤ Cr ≤ 12%

 • viac informácií o kurze a rezervácia
  FM5
 • Korózii odolné ocele a žiaruvzdorné ocele

 • viac informácií o kurze a rezervácia

  Kurzy spájkovania kovov (912)

  STN EN ISO 13 585

  Dĺžka kurzu 5 dní

  viac informácií o kurze a rezervácia

  Úradné periodické skúšky zváračov podľa STN EN ISO 9606-1 a EN ISO 135 85 / dĺžka trvania kurzov 3 dni/
  Cena kurzu: od 312 € do 420 € s DPH

  Opakované školenie a preskúšanie zváračov podľa STN 05 06 01, STN 05 05 10, STN 05 06 30
 • Oblúkové metódy zvárania
 • Plameňové metódy zvárania

 • Cena kurzu: 18 € s DPH  Vzorové certifikáty


  Zaujímavé
  finančné ohodnotenie


  Vyberte si z kurzov,
  ktoré uvádzame na tejto stránke!